Soort reis
Bestemming
Vertrekdatum
Je bevindt je hier: Home
Privacy Policy
Privacy policy

Privacy Policy

NEWPORT BLUE hecht veel waarde aan het vertrouwen dat je in ons bedrijf hebt. Wij verzekeren je dat alle persoonlijke informatie die je ons toevertrouwt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld wordt. Met het hoogste respect zal er met je privacy om worden gegaan en je persoonlijke gegevens zullen niet ter beschikking van derden worden gesteld. Met deze privacy verklaring informeren wij je over onze werkwijze en wat er met je gegevens wordt gedaan.

Bezoek aan de website
Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons meedeelt wie je bent en zonder dat je persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Elke keer wanneer je onze website bezoekt registeren wij wel het klikgedrag. Dit betekent dat wij o.a. registeren welke pagina’s je bezoekt, welke bestemmingen je bekijkt en bij welke pagina je onze website verlaat. Hiermee kunnen wij de belangstelling voor onze website meten en dit in de toekomst gebruiken ter verbetering van o.a. onze producten en website. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen onderzoek.

IP adressen/cookies
Onze webserver verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Een IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina's) naar je computer verzonden kunnen worden. Je kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met een IP-adres.
Een Cookie is een compact stukje informatie dat op je computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan deze website wordt dit Cookie aangemaakt en geraadpleegd. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie en kan nimmer leiden tot vaststelling van je identiteit.

Nieuwsbrief
Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van NEWPORT BLUE vragen wij om je mailadres. Deze zal uitsluitend worden gebruikt om je via de email op de hoogte te kunnen houden over acties, nieuwtjes en aanbiedingen van NEWPORT BLUE.

Een reis boeken
Voor een boeking hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig welke in het reserveringsformulier, per email of telefonisch aan je worden gevraagd. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende zaken met betrekking tot je boeking of aanvraag. Denk hierbij aan verzekeringen, facturen, boekingen van skilessen of vliegtickets. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Uitsluitend geautoriseerd personeel van ons bedrijf heeft toegang tot je gegevens. De opslag en doorgifte van je gegevens via het Internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken en zal worden aangepast zodra de stand van techniek dit gebiedt.

Vluchten
In toenemende mate zijn wij, dan wel onze leveranciers, verplicht om aan de diverse autoriteiten van landen wereldwijd -met name de douane- en immigratiediensten- de persoons- en reisgegevens van passagiers in het kader van een normale vluchtuitvoering vooraf mee te delen. Dit is noodzakelijk voor de juiste uitvoering van de vervoersovereenkomst en geschiedt met name in het belang van de veiligheid. Wij wijzen je er op dat deze maatregel van overheidswege is/wordt opgelegd en wij hier dus geen enkele invloed op kunnen uitoefenen.

Vragen
Heb je vragen over deze privacyverklaring? Dan kun je een mail sturen naar travel@newportblue.nl