Soort reis
Bestemming
Vertrekdatum
Je bevindt je hier: Home
Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer

NEWPORT BLUE streeft ernaar actuele en accurate informatie te verschaffen en doet zijn uiterste best deze ook zo te houden. Wanneer een door de klant geboekte reis onverhoopt toch niet meer beschikbaar zou zijn dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen we samen tot een alternatief komen.

Afbeeldingen en beschrijving
De op deze website geplaatste afbeeldingen, foto's en plattegronden dienen ter voorbeeld en kunnen in de praktijk afwijken. De afbeeldingen zijn ter beschikking gesteld door onze gasten, accommodatieverschaffers, internationale sportmerken en enkele professionele fotografen. Tevens vind je op deze website een korte beschrijving van de accommodaties. De beschrijving is bedoeld als voorbeeld en kan afwijken. De accommodaties in eigendom van particulieren worden door deze particulieren naar eigen smaak ingericht.

Franse slag
Tijdens jullie vakantie zullen jullie wellicht ervaren waarom ‘de Franse slag’ zo’n treffende uitspraak is. In Frankrijk krijgen jullie te maken met andere gewoontes en ander eten dan thuis. De Fransen eten ’s morgens een licht ontbijt met een stuk stokbrood, jam, koffie/thee en jus d’orange (vaak zonder kaas en vleeswaren). Daarentegen wordt er tussen de middag en ’s avonds veel uitgebreider gedineerd. Een afspraak met een Fransman over een kwartier betekent al snel 25 minuten wachten. De Franse accommodaties zijn niet zoals wij Nederlanders gewend zijn, de bedden zijn doorgaans iets kleiner dan in Nederland, de douchekop wordt vaak niet aan de muur gemonteerd en er is geen douchegordijn aanwezig. Tevens zijn de Fransen gewend om krapper behuisd te leven, wat vooral opvalt bij een maximale bezetting van de accommodatie. Wij adviseren jullie ook rekening te houden met de hoeveelheid van warm water, aangezien de boilers in Frankrijk vaak een kleine inhoud hebben.

Prijzen
Voor kennelijke fouten of vergissingen op deze website kan NEWPORT BLUE niet aansprakelijk worden gesteld. NEWPORT BLUE behoudt het recht om prijzen en arrangementen zonder toestemming van de gast te wijzigen. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze bij NEWPORT BLUE bekend waren ten tijde van de publicatie. Na tijdige betalingen van de gehele reissom zal NEWPORT BLUE gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van aankomst de reissom niet wijzigen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstofkosten kan NEWPORT BLUE van deze bepaling afwijken. De aan NEWPORT BLUE belastende partij (zoals een luchtvaartmaatschappij) bepaalt of van een dergelijke situatie sprake is. Voor sommige reizen is een minimum aantal deelnemers nodig, dit aantal wordt door NEWPORT BLUE bepaald. U hoort dit uiterlijk 2 weken voor vertrek.

Gepubliceerde reissommen
Het aanbod van NEWPORT BLUE is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op restitutie van eventueel betaalde gelden.

Privacy
Wij houden rekening met de privacy van de klant conform de van kracht zijnde wetgeving. Wij gaan vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens en stellen deze niet ter beschikking aan derden.